Доверенность на получение и оформление груза и документов в DHL

Доверенность на получение и оформление груза и документов в DHL


DHL — международная компания экспресс-доставки грузов и документов.
Когда получатель в силу объективных причин не может получить или оформить посылку самостоятельно, возможно оформление и получение груза через доверенное лицо, для чего оформляется нотариальная доверенность. Аналогично, если доставка груза производится по адресу и/или лицу, которые отличаются от тех, что указаны в сопроводительных документах, оформляется соответствующая нотариальная доверенность.

Доверенность для DHL понадобится в следующих случаях

Для получения груза или документов
Если груз получает лицо, не указанное в качестве получателя в товарно-сопроводительных документах, оформляется нотариальная доверенность на получение груза и/или документов.


Для таможенного оформление груза
Если таможенное оформление осуществляет доверенное лицо, получателем оформляется нотариальная доверенность на таможенное оформление груза.


Для письменного декларирования груза
Если декларирование груза осуществляет не получатель, а доверенное лицо, получателем оформляется нотариальная доверенность на декларирование груза.


Доставка груза
Если доставка груза производится другому лицу или по адресу, который отличается от указанного в товаро-сопроводительных документах, на указанное лицо и/или адрес необходимо дополнительно предоставить соответствующую нотариальную доверенность.

Образец доверенности для DHL на получение грузов, посылок, писем, корреспонденции.

ДОВІРЕНІСТЬ
на отримання та відправлення вантажів, посилок, листів, кореспонденції
Цією довіреністю __________________ (місцезнаходження:  м. ___________, вул. _____________, буд. ________, ідентифікаційний код __________), в особі  ___________________, який діє на підставі ___________, доручає _________________________________________  (паспорт ________ виданий  _____________і  __________ р.)
представляти інтереси «______________» перед всіма відділеннями компанії «DHL Express» та здійснювати всі необхідні дії, що пов'язані з отриманням та відправленням вантажів, посилок, листів, будь-якої іншої поштової кореспонденції, в тому числі цінної та замовної.
Ця довіреність видана без права передоручення строком до ____________ 2023 року.

Заказать доверенность онлайн